Hemsjukvård

Du kan lämna ett direkt röstmeddelande till din ansvariga sjuksköterska som lyssnar av telefonen varje dag kl. 11.30

Distriktssköterskor

Liselott Holmqvist

Skärholmen

Alleni Lubowa-Mubiru

Vårberg

Sjuksköterskor

Signe Åhrberg

Samordnare
Trygghetsboendet

Bassam Abdallah

Vårberg

Mahmoud Nazari

Skärholmen

Undersköterskor

Hanna Gezeni

Vårberg

Maisoun Al Yasein

Skärholmen